Aplikace SH-PORTAL

SH-Portal je pokročilá webová aplikace, která nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení a řadu funkčních celků. Z technického pohledu se jedná o ASP.NET aplikaci, která využívá SQL databázi. V tomto pohledu se o nic převratného nejedná.

Jedinečnost aplikace SH-Portal však spočívá v jejích možnostech. Pomocí SH-Portal je možné vytvořit jak jednoduchou webovou aplikaci, tak složitý informační systém. Základní vlastnosti aplikace z pohledu uživatele jsou:

 • použití šablon vzhledu - každá část aplikace (stránka) může používat jinou šablonu vzhledu
            Ukázka šablony vzhleduUkázka šablony vzhledu
 • umisťování obsahu - šablona vzhledu definuje pozice, ve kterých se může nacházet obsah
            Příklad definovaných pozic
 • funkční moduly - obsah je zobrazován prostřednictvím tzv. modulů, což jsou funkční prvky, které se vkládají do pozic v šabloně obsahu. Příklady modulů jsou:
  • Nabídka (menu) - zobrazuje navigační prvky stránky
  • Článek - zobrazuje text článku uloženého v databázi aplikace
  • Novinky - zobrazuje seznam aktuálních novinek či zpráv
  • Fotogalerie - umožňuje prohlížení fotografií
 • snadné přizpůsobení a rozšiřitelnost - požadujete-li specifické úpravy, vězte, že to je velmi jednoduché. Stačí provést úpravu nebo vytvoření nového modulu a zbytek aplikace funguje v nezměněné podobě. Výrazně se tak šetří čas a hlavně vaše finanční prostředky.
 • redakční systém (rozhraní správy) - prostřednictvím rozhraní pro správu může uživatel systému měnit jeho obsah a vzhled sám, bez nutnosti shánět vývojáře či administrátora. V případě potřeby je však podpora k dispozici.
            Ukázka redakčního systému

Aplikaci SH-Portal můžete provozovat v jedné ze tří variant. Mezi variantami je možné přecházet (ideálně zdola nahoru, protože tímto směrem přibývají funkce)

 • Mini - základní verze určená pro menší projekty a začátečníky na webu
 • Standard - verze postačující většině uživatelů. Obsahuje pokročilé funkce, je omezena množstvím použitelných modulů.
 • Premium - verze pro velké projekty, neobsahuje žádné omezení