Popis a varianty

Open Source

Open Source

Otevřený software (anglicky open-source software nebo open software, zkratka OSS) je počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem. Otevřenost zde znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální dostupnost - licenci software, která umožňuje, při dodržení jistých podmínek, uživatelům zdrojový kód využívat, například prohlížet a upravovat (na rozdíl od proprietárního software). [definice dle Wikipedie]

Použití otevřeného software s sebou přináší řadu výhod, ale také některá omezení. Mezi výhody patří:

  • snadná dostupnost software
  • výhodná cena a licenční podmínky
  • podpora široké komunity uživatelů a vývojářů
  • řešení vyzkoušené mnoha dalšími uživateli

Mezi omezení patří zejména nezaručený budoucí vývoj (vývoj se může například ubírat jiným směrem nebo může být zcela zastaven na základě rozhodnutí vývojářů) a omezené možnosti přizpůsobení (ačkoli je zdrojový kód k dispozici, může být jeho specifická úprava obtížná a někdy nemožná)

V rámci služby SH-web máte k dispozici vyzkoušené a ověřené řešení, jehož nejpoužívanější části jsou podporovány ze strany společnosti Smart Horse, s.r.o.

V současné době nabízíme pouze jeden open source systém, a to aplikaci Joomla.